Lut

19

Zawodem uznawanym za pokrewnym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Nie jest jednak tak, że są to te same profesje i można zawody te uznawać za tożsame. Podstawową różnicą, która tkwi między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą to posiadają radcowie prawni. Warto tu wspomnieć, że od dnia 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, a więc w sprawach karnych i karnoskarbowych, z zastrzeżeniem jednak, że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Każdy prawnik, niezależnie od tego czy jest radcą prawnym, czy adwokatem – musi posiadać ubezpieczenie

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Często wskazuje się, że w obecnych czasach, istniejący, głęboko zakorzeniony społecznie podział na dwie różne korporacje – adwokacką i radcowską, uznawany jest za sztuczny i ma znaczenie głównie historyczne. Dlatego właśnie coraz częściej wysuwane są śmiałe koncepcje, których celem jest połączenie profesji radców prawnych z adwokatami w obrębie jednej, wspólnej korporacji.

Konieczność posiadania ubezpieczenia z tytułu OC

Każdy prawnik, niezależnie od tego czy jest radcą prawnym, czy adwokatem – musi posiadać ubezpieczenie. Odpowiednio – radca prawny ubezpieczenie OC (więcej o ubezpieczeniu: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/) i swoje ubezpieczenie OC adwokat. Ubezpieczenie to zawierane jest najczęściej na zasadach ubezpieczenia grupowego, pilnują tego samorządy, by każdy z ich członków posiadał wykupioną polisę. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie dość, że koszt takiego ubezpieczenia jest niższy, to dodatkowo uzyskuje się dla niego lepsze warunki. Dbanie o to, by każdy z członków Izby posiadał ubezpieczenie to również realne korzyści wizerunkowe dla całego środowiska radcowskiego i adwokackiego. Zachowane są bowiem wysokie standardy obsługi klientów i zapewnione jest im również bezpieczeństwo związane z nawiązaniem współpracy z prawnikami.