Gru

19

Przepisy określają jednoznacznie – każdy adwokat i radca prawny ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z wykonywaną pracą, zarówno w kwestii odszkodowawczej, jak i dyscyplinarnej. Mając to na uwadze, każdy prawnik powinien dążyć do tego, by świadczyć pomoc prawną swoim klientom z zachowaniem szczególnej staranności, dbając o to, by zapewnić jak najlepszą ochronę interesów klientów, których reprezentują.

Gdy coś pójdzie nie tak, jak powinno

Jeśli uda się udowodnić prawnikowi wyrządzenie szkody, możliwe jest wystąpienie z żądaniami wypłaty przez niego stosownego odszkodowania, lub podjęcie przez niego czynności zmierzających do przywrócenia stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody

Autor zdjęcia: KaiChanVong

Zdarzają się jednak czasem sytuacje, w których na skutek niewłaściwych działań podjętych przez adwokata, czy też radcę prawnego wyrządzona zostaje szkoda. Wówczas, wystąpić można o wypłatę stosownej rekompensaty. Wszak prawnik nie jest objęty żadną szczególną ochroną, w porównaniu z osobami, które wykonują inne zawody. Mając to na uwadze, w sytuacji gdy prawnik popełnił błąd, zobowiązany jest do tego, by go naprawić.

Wiedzieć należy o tym, że funkcjonuje coś takiego jak radca prawny ubezpieczenie, a więc ubezpieczenie zawodowe, z którego wypłacone może zostać odszkodowanie. Oczywiście, by mogło to nastąpić, konieczne jest wykazanie winy radcy prawnego, bądź też adwokata i zgłoszenie się z roszczeniem bezpośrednio do wystawcy polisy, a więc ubezpieczyciela.

Jeśli uda się udowodnić prawnikowi wyrządzenie szkody, możliwe jest wystąpienie z żądaniami wypłaty przez niego stosownego odszkodowania, lub podjęcie przez niego czynności zmierzających do przywrócenia stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody. Najczęściej stosowaną rekompensatą w takim przypadku jest zadośćuczynienie wypłacane w formie pieniężnej.