Sty

25

OC zawodowe to ubezpieczenie, którego głównym celem jest ochrona interesów przedstawicieli konkretnych zwodów (o tym jakich – poniżej) przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych podczas praktyki zawodowej szkód; szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szkód wyrządzonym na mieniu. Ubezpieczyciel, na którego scedowana jest ta odpowiedzialność nie ponosi jednak odpowiedzialności we wszystkich przypadkach zaistnienia szkody. Wykluczeniu bowiem podlegają skutki zdarzeń do jakich doszło na skutek celowanych działań ubezpieczonego, działań zakłócających porządek publiczny, lub jego działań będących skutkiem działania pod wypływem:

 • środków odrzucających,
 • środków psychotropowych,
 • alkoholu.

Ubezpieczenie zawodowe może występować w formie ubezpieczenia obowiązkowego oraz ubezpieczenia dobrowolnego.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC

Obowiązkowe OC zawodowe (https://iexpert.pl/) to produkt który dedykowany jest przedstawicielom takich chociażby zawodów jak:

 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • zarządca nieruchomości,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • rzecznik patentowy,
 • doradca podatkowy.

Z kolei dobrowolne OC zawodowe znajduje swoich odbiorców pośród osób fizycznych, osób fizycznych wykonujących zawód związany ze służbą zdrowia, przewoźników w ruchu krajowym, przewoźników w ruchu międzynarodowym oraz pośród:

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej może również pełnić funkcję doubezpieczenia w przypadku zawodów objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.