Lis

9

Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy i kiedy zdarzyć może się coś, co zmieni nasze losy na zawsze. Wychodząc z domu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że oto nadszedł ten dzień, który sprawi, że do końca życia będziemy kalekami, bowiem wpadnie w nas rozpędzony samochód naszego sąsiada. Życie jest nieprzewidywalnym pasmem następujących po sobie zdarzeń i trzeba mieć tego świadomość.

Gdy posiadamy polisę ubezpieczeniową, obowiązek odszkodowawczy za zdarzenia upoważniające do wypłaty odszkodowania spoczywa na ubezpieczycielu

Autor zdjęcia: markus spiske

Co możemy zatem zrobić w takiej sytuacji? Zamknąć się w domu, zaszyć pod kołdrą w swoim łóżku, chcąc w ten sposób uchronić siebie przed wszelkimi nieszczęściami, które mogą stać się naszym udziałem? Oczywiście, jest to nierealne. Nie da się tak żyć, zresztą nawet w naszym własnym domu możemy na przykład połamać sobie nogi, poślizgnąwszy się na płytkach w łazience.

Można i należy za to wykazywać się zapobiegliwością. Jednym z jej przejawów jest wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej. Najlepiej jest mieć ubezpieczenie prywatne i ubezpieczenie OC zawodowe, chroniące nas podczas wykonywania pracy zawodowej.

Wszak wykonując swoją pracę jesteśmy bardziej, lub też mniej narażeni na wystąpienie zdarzeń, które stanowić mogą ryzyko dla nas i dla osób trzecich. Czasem nie potrzeba dużo – wystarczy chwila roztargnienia, czy po prostu gorszy dzień, w którym ciężko jest się nam skupić na swoich obowiązkach służbowych. Niestety, konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe, z utratą zdrowia, bądź życia włącznie.

Odszkodowanie z ubezpieczenia

Gdy posiadamy polisę ubezpieczeniową, obowiązek odszkodowawczy za zdarzenia upoważniające do wypłaty odszkodowania spoczywa na ubezpieczycielu. Tak więc to bezpośrednio do niego poszkodowani powinni kierować swoje roszczenia, dowodząc jednak popełnioną im krzywdę przez ubezpieczonego. Nie wystarczy tu załączenie samego oświadczenia, ubezpieczyciel potrzebuje bowiem także i dokumentów na podstawie których jest w stanie stwierdzić czy roszczenie to jest zasadne, czy może całkowicie bezpodstawne.

Obowiązkiem ubezpieczyciela, a więc wystawcy polisy jest sprawdzenie, czy szkoda taka rzeczywiście została wyrządzona i jaki był w niej udział ubezpieczonego. Jeśli zdarzy się tak, że wina ubezpieczonego zostanie uznana, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu stosowne odszkodowanie, którego celem jest pokrycie zarówno szkód fizycznych, jak i psychicznych, które zostały mu wyrządzone.