Lut

19

Zawodem uznawanym za pokrewnym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Nie jest jednak tak, że są to te same profesje i można zawody te uznawać za tożsame. Podstawową różnicą, która tkwi między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą to posiadają radcowie prawni. Warto tu wspomnieć, że od dnia 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, a więc w sprawach karnych i karnoskarbowych, z zastrzeżeniem jednak, że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy. Continued…

Sty

25

OC zawodowe to ubezpieczenie, którego głównym celem jest ochrona interesów przedstawicieli konkretnych zwodów (o tym jakich – poniżej) przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych podczas praktyki zawodowej szkód; szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szkód wyrządzonym na mieniu. Ubezpieczyciel, na którego scedowana jest ta odpowiedzialność nie ponosi jednak odpowiedzialności we wszystkich przypadkach zaistnienia szkody. Wykluczeniu bowiem podlegają skutki zdarzeń do jakich doszło na skutek celowanych działań ubezpieczonego, działań zakłócających porządek publiczny, lub jego działań będących skutkiem działania pod wypływem: Continued…

Mar

8

Zdecydowana większość z nas jest aktywna zawodowo. Wymagają tego warunki, w których żyjemy. Aby móc utrzymać siebie i swoją rodzinę trzeba gdzieś pracować. Być może nie raz zastanawiałeś się nad tym, jakie konsekwencje związane są z tym, co robisz, na co dzień, wykonując swoje obowiązki zawodowe. Tak naprawdę masz przecież wpływ na losy innych ludzi, Twoje działania mogą nieść również za sobą bardzo przykre konsekwencje, które zdarzyć się mogą, gdy z różnych względów popełnisz błąd. Najczęściej do błędów takich dochodzi nieumyślnie, na skutek przeoczenia, czy po prostu posiadania zbyt wielu rzeczy na głowie. Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, może ono dramatycznie wpłynąć na los innych ludzi, a także Twój własny i Twoich bliskich.

Continued…

Lut

27

Każdy z nas, chcąc, czy też nie chcąc oddziałuje na innych. Oddziaływanie to, w zależności od tego, czym się zajmujemy, może mieć formę bezpośrednią, lub też pośrednią. Nie zmienia to jednak faktu, że nasze działania (lub ich brak) pociągają za sobą pewne konsekwencje.  Continued…

Sty

21

Czym jest odpowiedzialność cywilna? Najprościej rzecz ujmując odpowiedzialność cywilna polega na ponoszeniu majątkowych konsekwencji działań własnych lub osób działających w naszym imieniu. Działań, co warto nadmienić, polegających na naprawieniu powstałej szkody albo przy pomocy stosownego świadczenia odszkodowawczego, albo też pod postacią przywrócenia stanu pierwotnego (tj. stanu z przed szkody). Continued…

Gru

21

Każda aktywność ma swoje konsekwencje, szczególnie ta zawodowa. Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarcza powinny pomyśleć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Continued…

Gru

6

Na terenie naszego kraju istnieje kilka rodzajów działalności gospodarczej oraz klika zawodów, których wykonywanie wiąże się z koniecznością obowiązkowego wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC. Wymóg taki dotyczy wysoce wyspecjalizowanych profesji, których niewłaściwe wykonywanie może narazić osoby trzecie, pod postacią na przykład odbiorców usług, na dotkliwe szkody. Continued…

Lip

23

Profesja pośrednika nieruchomości najeży do zawodów, które wiążą się niewątpliwie z pracą samodzielną i indywidualną. Mając powyższe na uwadze, każdy pośrednik nieruchomości powinien mieć zdolność do sprawnego zarządzania własną osobą, a także swoją pracą i swoim czasem. Dlatego też, tak ważna w tym zawodzie jest samodyscyplina i umiejętność motywowania samego siebie do podejmowania kolejnych działań i wyzwań zawodowych. Continued…

Kwi

16

Na rynku dostępnych jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących swoim klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest dla wszystkich osób prowadzącym działalność gospodarczą i aktywność zawodową, czyli w ujęciu prawnym ? do wszystkich osób fizycznych aktywnie wykonujących swój zawód, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych. Continued…

Kwi

8

W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienia tak zwanego ubezpieczenia nadwyżkowego. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu od odpowiedzialności cywilnej, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którą ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczeniową, udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej polisy obowiązkowej. Continued…

Sie

12

Od jakiegoś czasu na polskim rynku pojawia się wiele nowych rodzajów ubezpieczeń. Oprócz tradycyjnych polis na życie, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków czy OC i AC pojazdów w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znaleźć można również OC zawodowe. Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa przedstawiciele niektórych zawodów – szczególnie tych o wysokiej specjalizacji – są zobowiązani do wykupienia tego typu polisy. Continued…