Lut

19

Zawodem uznawanym za pokrewnym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Nie jest jednak tak, że są to te same profesje i można zawody te uznawać za tożsame. Podstawową różnicą, która tkwi między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą to posiadają radcowie prawni. Warto tu wspomnieć, że od dnia 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, a więc w sprawach karnych i karnoskarbowych, z zastrzeżeniem jednak, że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy. Continued…

Sty

25

OC zawodowe to ubezpieczenie, którego głównym celem jest ochrona interesów przedstawicieli konkretnych zwodów (o tym jakich – poniżej) przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych podczas praktyki zawodowej szkód; szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szkód wyrządzonym na mieniu. Ubezpieczyciel, na którego scedowana jest ta odpowiedzialność nie ponosi jednak odpowiedzialności we wszystkich przypadkach zaistnienia szkody. Wykluczeniu bowiem podlegają skutki zdarzeń do jakich doszło na skutek celowanych działań ubezpieczonego, działań zakłócających porządek publiczny, lub jego działań będących skutkiem działania pod wypływem: Continued…

Gru

19

Przepisy określają jednoznacznie – każdy adwokat i radca prawny ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z wykonywaną pracą, zarówno w kwestii odszkodowawczej, jak i dyscyplinarnej. Mając to na uwadze, każdy prawnik powinien dążyć do tego, by świadczyć pomoc prawną swoim klientom z zachowaniem szczególnej staranności, dbając o to, by zapewnić jak najlepszą ochronę interesów klientów, których reprezentują. Continued…

Lis

9

Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy i kiedy zdarzyć może się coś, co zmieni nasze losy na zawsze. Wychodząc z domu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że oto nadszedł ten dzień, który sprawi, że do końca życia będziemy kalekami, bowiem wpadnie w nas rozpędzony samochód naszego sąsiada. Życie jest nieprzewidywalnym pasmem następujących po sobie zdarzeń i trzeba mieć tego świadomość. Continued…

Paź

25

Dowiedzione zostało, że ubezpieczenie zawodowe znacznie zwiększa komfort wykonywanej pracy zarobkowej (więcej pod linkiem: https://iexpert.pl/). Posiadając ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w pracy, można zająć się kwestiami ważnymi w danej pracy, nie zaprzątając sobie głowy tym, z jakim ryzykiem jest to powiązane. Wszak, gdyby lekarz miał kalkulować, czy wykonanie operacji pacjentowi jest dla niego dobrym rozwiązaniem, pewnie nie raz zaniechałby jej przeprowadzenia, co z pewnością miałoby opłakane skutki dla poszkodowanego. Nie wszystkie operacje się udają, nie wszystkie sprawy udaje się doprowadzić do końca i finału, jaki sobie zażyczyliśmy. Continued…

Lip

23

Z pewnością nie można zakładać, że ktoś celowo wprowadza nas w błąd, lub też nienależycie podchodzi do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Na ogół jest tak, że każdy stara się wykonywać swoją pracę najlepiej jak umie, niestety zdarzają się sytuacje, w których jest to bardzo utrudnione. Przyczyną zaniedbań i pomyłek mogą być na przykład: Continued…

Cze

12

Wykonujemy różne zawody, różne jest również ryzyko z nimi związane. Zdarzają się różne sytuacje, w wyniku, których dojść może do wielu nieprzyjemnych zdarzeń dotyczących zarówno osoby, która wykonuje daną pracę, ale i również osób trzecich. Szkody dotyczyć mogą nie tylko rzeczy materialnych, ale także i osobowych, dlatego właśnie OC zawodowe muszą mieć zarówno adwokaci, jak i pracownicy laboratoriów (więcej: https://iexpert.pl/), stykający się z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami, a także przedstawiciele wielu innych profesji, których wykonywanie jest obarczone sporym ryzykiem. Continued…

Mar

8

Zdecydowana większość z nas jest aktywna zawodowo. Wymagają tego warunki, w których żyjemy. Aby móc utrzymać siebie i swoją rodzinę trzeba gdzieś pracować. Być może nie raz zastanawiałeś się nad tym, jakie konsekwencje związane są z tym, co robisz, na co dzień, wykonując swoje obowiązki zawodowe. Tak naprawdę masz przecież wpływ na losy innych ludzi, Twoje działania mogą nieść również za sobą bardzo przykre konsekwencje, które zdarzyć się mogą, gdy z różnych względów popełnisz błąd. Najczęściej do błędów takich dochodzi nieumyślnie, na skutek przeoczenia, czy po prostu posiadania zbyt wielu rzeczy na głowie. Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, może ono dramatycznie wpłynąć na los innych ludzi, a także Twój własny i Twoich bliskich.

Continued…

Lut

27

Każdy z nas, chcąc, czy też nie chcąc oddziałuje na innych. Oddziaływanie to, w zależności od tego, czym się zajmujemy, może mieć formę bezpośrednią, lub też pośrednią. Nie zmienia to jednak faktu, że nasze działania (lub ich brak) pociągają za sobą pewne konsekwencje.  Continued…

Sty

21

Czym jest odpowiedzialność cywilna? Najprościej rzecz ujmując odpowiedzialność cywilna polega na ponoszeniu majątkowych konsekwencji działań własnych lub osób działających w naszym imieniu. Działań, co warto nadmienić, polegających na naprawieniu powstałej szkody albo przy pomocy stosownego świadczenia odszkodowawczego, albo też pod postacią przywrócenia stanu pierwotnego (tj. stanu z przed szkody). Continued…

Gru

21

Każda aktywność ma swoje konsekwencje, szczególnie ta zawodowa. Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarcza powinny pomyśleć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Continued…

Gru

9

Moda na dobrą formę i zdrowy wygląd ma się w najlepsze. Odnowa biologiczna, relaks czy joga to nieodzowny znak naszych czasów. Trudno nie wspomnieć o coraz chętniej i coraz częściej obleganych siłowniach, o wszechobecnej modzie na bieganie, czy niemalże codziennych wizytach w salonach kosmetycznych. Tendencja ta dotyczy również salonów oferujących masaż. Continued…

Gru

6

Na terenie naszego kraju istnieje kilka rodzajów działalności gospodarczej oraz klika zawodów, których wykonywanie wiąże się z koniecznością obowiązkowego wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC. Wymóg taki dotyczy wysoce wyspecjalizowanych profesji, których niewłaściwe wykonywanie może narazić osoby trzecie, pod postacią na przykład odbiorców usług, na dotkliwe szkody. Continued…

Lip

23

Profesja pośrednika nieruchomości najeży do zawodów, które wiążą się niewątpliwie z pracą samodzielną i indywidualną. Mając powyższe na uwadze, każdy pośrednik nieruchomości powinien mieć zdolność do sprawnego zarządzania własną osobą, a także swoją pracą i swoim czasem. Dlatego też, tak ważna w tym zawodzie jest samodyscyplina i umiejętność motywowania samego siebie do podejmowania kolejnych działań i wyzwań zawodowych. Continued…

Maj

18

Każdy z nas, kto aktywnie działa zawodowo, obarczony jest w jakimś stopniu ryzykiem zawodowym. Są zawody, w których ryzyko to jest większe, często powiązane ze zdrowiem i życiem innych ludzi.  W przypadku wykonywania zawodów szczególnie zagrażających interesom osób trzecich, jak również interesowi własnemu (konieczność wypłaty odszkodowania), warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia zawodowego w jednym z wielu dostępnych na rynku towarzystw ubezpieczeniowych (na przykład ubezpieczenia Lloyd’s, Allianz, Hestia, etc.). Continued…

Sie

10

Wypadki się zdarzają. Różne sytuacja spotykają ludzi, na co dzień, różne są zdarzenia, w których biorą udział i nawet nie ze swojej winy, uczestniczą w nieprzyjemnych procedurach związanych z kraksą w ruchu drogowym, czy innym wypadkiem, czy to ulicznym, czy z udziałem pieszych etc. Continued…

Sie

2

Społeczeństwo, w którym żyjemy kultura, którą tworzymy i szeroko pojęty świat interesów, jakie codziennie załatwiają tysiące osób na całym świecie, jest fascynującym światem wzajemnych zależności, układów, umów, działań opartych na danym komuś słowie i odwrotnie ? na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa w sytuacjach partnerskich wspólnych działań nad danym projektem, zleceniem, inwestycją etc. Continued…

Cze

9

Jesteś poważnym człowiekiem. Prowadzisz własną działalność, firma dobrze prosperuje na rynku, zdobywasz coraz więcej klientów, którzy są zadowoleni z twoich usług, co napawa cię dumą i optymizmem, że dalsze lata również będą przynosić korzyści dla ciebie, twojej rodziny i dobrej sławy biznesu, którym się zajmujesz. Continued…

Kwi

16

Na rynku dostępnych jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących swoim klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest dla wszystkich osób prowadzącym działalność gospodarczą i aktywność zawodową, czyli w ujęciu prawnym ? do wszystkich osób fizycznych aktywnie wykonujących swój zawód, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych. Continued…

Kwi

8

W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienia tak zwanego ubezpieczenia nadwyżkowego. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu od odpowiedzialności cywilnej, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którą ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczeniową, udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej polisy obowiązkowej. Continued…

Sie

17

Kiedyś lekarz był uznawany za osobę niemal wszechwiedzącą. Wszystko, co powiedział, było brane za pewnik. Czasy jednak mocno się zmieniły. Pacjenci nie muszą już polegać na opinii tylko jednego lekarza, ale mają dostęp do wiedzy medycznej z różnych źródeł. Są też bardziej świadomi swoich praw. To z jednej strony jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, bo zmusza lekarzy do pewnej pokory. Z drugiej jednak strony, często odbija się negatywnie także na samych pacjentach. Bo coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których lekarze po prostu boja się leczyć. W rezultacie, zamiast podjąć ryzyko, dzięki któremu być może ciężko chory pacjent wróci do pełni sił, stosują raczej nieskuteczne, ale sprawiające, że stan zdrowia pacjenta nie pogarsza się, leczenie zachowawcze. Aby uniknąć właśnie takich sytuacji, polskie prawo zakłada ubezpieczenie obowiązkowe lekarza. Właśnie dzięki takiej polisie lekarz zyskuje pewność, że gdyby w jego kierunku wysuwano jakieś roszczenia, najczęściej finansowe, nie bezie miał problemu ze spłatą ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczenie OC lekarza zakłada, że to zakład ubezpieczeniowy uiści odpowiednią kwotę na rzecz poszkodowanego pacjenta.

Więcej na temat ubezpieczeń lekarzy znajdziesz tutaj: https://lekarz.iexpert.pl/)

Continued…

Sie

12

Od jakiegoś czasu na polskim rynku pojawia się wiele nowych rodzajów ubezpieczeń. Oprócz tradycyjnych polis na życie, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków czy OC i AC pojazdów w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znaleźć można również OC zawodowe. Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa przedstawiciele niektórych zawodów – szczególnie tych o wysokiej specjalizacji – są zobowiązani do wykupienia tego typu polisy. Continued…

Lip

19

Jeżeli chcemy należycie zabezpieczyć interesy naszej firmy w razie konieczności spłaty odszkodowania za błędy lub zaniechania popełnione podczas wykonywania konkretnych czynności zawodowych, w takim razie najlepszym posunięciem będzie wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu wszelkie szkody przez nas popełnione będą pokrywane z polisy. Z tego rodzaju ubezpieczenia korzystać mogą zarówno osoby wykonujące jakiś zawód jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Continued…

Cze

12

Nie ulega wątpliwości, że aby móc należycie wykonywać usługi medyczne, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia. Ogromną rolę odgrywa także regularne podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, dzięki czemu będzie można zapewnić pacjentom wysoką jakość usług i odpowiednią ochronę ich zdrowia. Musimy jednak mieć świadomość, że człowiek mimo znakomitego przygotowania może popełniać błędy, a w przypadku lekarzy bardzo często nawet najmniejsza pomyłka może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też lekarze, a także podmioty świadczące usługi medyczne zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej. Jego zakres oraz wysokość precyzyjnie określają zapisy w stosownej ustawie, warto zatem dokładniej przyjrzeć się dobrowolnym ubezpieczeniom OC, których posiadanie może przynieść wiele korzyści i odpowiednio zabezpieczyć interesy ubezpieczonego. Continued…