Sty

25

OC zawodowe to ubezpieczenie, którego głównym celem jest ochrona interesów przedstawicieli konkretnych zwodów (o tym jakich – poniżej) przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych podczas praktyki zawodowej szkód; szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szkód wyrządzonym na mieniu. Ubezpieczyciel, na którego scedowana jest ta odpowiedzialność nie ponosi jednak odpowiedzialności we wszystkich przypadkach zaistnienia szkody. Wykluczeniu bowiem podlegają skutki zdarzeń do jakich doszło na skutek celowanych działań ubezpieczonego, działań zakłócających porządek publiczny, lub jego działań będących skutkiem działania pod wypływem: Continued…