Lip

23

Z pewnością nie można zakładać, że ktoś celowo wprowadza nas w błąd, lub też nienależycie podchodzi do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Na ogół jest tak, że każdy stara się wykonywać swoją pracę najlepiej jak umie, niestety zdarzają się sytuacje, w których jest to bardzo utrudnione. Przyczyną zaniedbań i pomyłek mogą być na przykład: Continued…