Cze

12

Wykonujemy różne zawody, różne jest również ryzyko z nimi związane. Zdarzają się różne sytuacje, w wyniku, których dojść może do wielu nieprzyjemnych zdarzeń dotyczących zarówno osoby, która wykonuje daną pracę, ale i również osób trzecich. Szkody dotyczyć mogą nie tylko rzeczy materialnych, ale także i osobowych, dlatego właśnie OC zawodowe muszą mieć zarówno adwokaci, jak i pracownicy laboratoriów (więcej: https://iexpert.pl/), stykający się z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami, a także przedstawiciele wielu innych profesji, których wykonywanie jest obarczone sporym ryzykiem. Continued…