Sty

21

Czym jest odpowiedzialność cywilna? Najprościej rzecz ujmując odpowiedzialność cywilna polega na ponoszeniu majątkowych konsekwencji działań własnych lub osób działających w naszym imieniu. Działań, co warto nadmienić, polegających na naprawieniu powstałej szkody albo przy pomocy stosownego świadczenia odszkodowawczego, albo też pod postacią przywrócenia stanu pierwotnego (tj. stanu z przed szkody). Continued…