Maj

18

Każdy z nas, kto aktywnie działa zawodowo, obarczony jest w jakimś stopniu ryzykiem zawodowym. Są zawody, w których ryzyko to jest większe, często powiązane ze zdrowiem i życiem innych ludzi.  W przypadku wykonywania zawodów szczególnie zagrażających interesom osób trzecich, jak również interesowi własnemu (konieczność wypłaty odszkodowania), warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia zawodowego w jednym z wielu dostępnych na rynku towarzystw ubezpieczeniowych (na przykład ubezpieczenia Lloyd’s, Allianz, Hestia, etc.). Continued…