Kwi

16

Na rynku dostępnych jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących swoim klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest dla wszystkich osób prowadzącym działalność gospodarczą i aktywność zawodową, czyli w ujęciu prawnym ? do wszystkich osób fizycznych aktywnie wykonujących swój zawód, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych. Continued…

Kwi

8

W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienia tak zwanego ubezpieczenia nadwyżkowego. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu od odpowiedzialności cywilnej, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którą ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczeniową, udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej polisy obowiązkowej. Continued…