Lip

19

Jeżeli chcemy należycie zabezpieczyć interesy naszej firmy w razie konieczności spłaty odszkodowania za błędy lub zaniechania popełnione podczas wykonywania konkretnych czynności zawodowych, w takim razie najlepszym posunięciem będzie wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu wszelkie szkody przez nas popełnione będą pokrywane z polisy. Z tego rodzaju ubezpieczenia korzystać mogą zarówno osoby wykonujące jakiś zawód jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Continued…